โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

การเริ่มต้นมัธยมของผู้มีปัญหาสุขภาพ: เคล็ดลับ 5 ข้อสำหรับนักเรียน และ 5 วิธีที่สถาบันสามารถช่วยได้

การเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเป็นช่วงเวลาที่ … Read more

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร … Read more