โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

เบาหวานในเด็ก ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย หรือแม้แต่ในเด็กและวัยรุ่น

เบาหวานในเด็ก

หลายคนเข้าใจผิดว่าโรคเบาหวานมักเกิดขึ้นเฉพาะในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ แต่โรคเบาหวานสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย หรือแม้แต่ในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งโรคเบาหวานเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เนื่องจากการหลั่งอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสําคัญ ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อาการของโรค เบาหวานในเด็ก คืออะไร และคุณแม่สามารถใช้มาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันการพัฒนาของโรคนี้ ในลูกๆของพวกเขาอย่างไร? ลองศึกษามันในเวลาเดียวกัน

เบาหวานในเด็ก

สาเหตุของโรคเบาหวาน มันเกิดจากความจริงที่ว่า ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เนื่องจากการหลั่งสารอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จําเป็น ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และเมื่อร่างกายผลิตสารอินซูลินได้ไม่ดี ก็สามารถนําไปสู่การดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งมีผลต่อโรคเบาหวานได้ แล้วอาการของโรคเบาหวานในเด็กนั้นเป็นอย่างไร และคุณแม่สามารถรวมถึงหาทางป้องกันเพื่อป้องกันการเกิดของโรคนี้ในเด็กได้หรือไม่? เรามาลองดูสาเหตุ และอาการต่างๆของโรคนี้ดีกว่า

สาเหตุของโรคเบาหวาน
สาเหตุหลักของการเกิดโรคเบาหวาน นั้นคือการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูง และแคลอรี่ที่สูงมากเกินไป โดยเฉพาะผู้ที่ขาดการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม จนทำให้ร่างกายขาดสมดุล เป็นเหตุให้ร่างกายผลิตสารอินซูลินได้ไม่ดี ซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยมีดังนี้

สาเหตุที่1
เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันเด็ก ทําลายเซลล์ที่ผลิตอินซูลินในตับอ่อน แต่ในทางการแพทย์ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ด้วยเงื่อนไขนี้ ร่างกายของเด็กไม่สามารถเผาผลาญ และกําจัดน้ำตาลที่มีอยู่ในกระแสเลือด โดยเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดเป็นพลังงาน รวมทั้งไม่สามารถขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะได้ตามปกติ ทําให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
สาเหตุที่2
กรรมพันธุ์หรือวัคซีนบางชนิด

อาการของโรค
-ปัจสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน
-ดื่มน้ำและกระหายน้ำมากกว่าปกติ
-มีความอยากอาหาร หิวบ่อย กินเก่งขึ้น
-ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อนไม่ชัดเจน
-ปลายมือปลายเท้าชาเนื่องจากปลายประสาทเสื่อม
-ติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งนำไปสู่การคันตามตัว

การรักษาโรค
การรักษาโรคเบาหวาน เป็นการรักษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือของแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และที่สําคัญที่สุดคือผู้ป่วยเอง ผู้ป่วยจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา จําเป็นต้องเข้าใจว่าโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่โดยปกติแล้ว จะสามารถควบคุมได้ใกล้เคียงปกติที่สุด ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถดําเนินกิจกรรมประจําวันและกิจกรรมต่างๆต่อไปได้ รวมถึงการทํางานประจําตามปกติ เพียงเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงปกติ โดยทําตามอาหาร การออกกําลังกาย และการใช้ยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงการติดตามอาการเป็นประจําสามารถลดโอกาสของภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะตามมาได้
-การใช้ยา แพทย์ของคุณจะกําหนดยาตามชนิดของโรคเบาหวาน เช่น เบาหวานชนิดที่ 1 ควรรักษาโดยการฉีดอินสุลินเท่านั้น ส่วนในประเภทที่ 2 จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์เจ้าของไข้ประเมิน
-การควบคุมอาหาร มีส่วนสำคัญอย่างมากในการรักษา ปริมาณน้ำตาลในเลือด และเป็นการรักษา ที่ผู้ป่วยทุกคนควรปฏิบัติตาม หากต้องการคุมโรค โดยการหลีกเลี่ยง เช่นหลีกเลี่ยงอาหารทุกชนิดที่มีน้ำตาลสูง หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงสังเกตุได้จากสีของผลไม้ที่จะมีสีเหลืองเป็นส่วนมากอย่างทุเรียน ขนุน มะละกอ มะม่วง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอย่างน้ำอัดลม ชากาแฟที่ใส่น้ำตาล
-การออกกำลังกาย มีส่วนช่วยให้อินซูลินทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยออกกำลังให้ได้อย่างน้อย 45นาทีต่อครั้ง และในแต่ละสัปดาห์ควรทำให้ได้มากกว่า 2วัน

โรคแซกซ้อนที่พบได้บ่อย
-โรคทางตา ส่งผลต่อประสาทตาเสื่อม ทำให้จอประสาทตาลอก ตาบอดได้ รวมถึงเสี่ยงต้อกระจกและต้อหิน
-โรคไต ระยะแรกโรคไตจะเพียงทำงานหนัก แต่ไม่มีอาการใดๆ ระยะถัดมาการทำงานจากไตจะหนักขึ้นจนประสิทธิภาพลดลง และอาจเป็นหนักจนถึงภาวะไตวาย
-โรคเกี่ยวกับเส้นประสาท ปลายมือปลายเท้าชา มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ กลืนสำลัก ท้องอืดง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุของปลายประสาท ที่ควบคุมระบบทางเดินอาหาร
-เส้นเลือดตีบ อุดตัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ขา เนื่องจากการนั่งห้อยขาเป็นเวลานาน เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ

อ่านบทความดีๆจากทาง โรงเรียนบ้านดอนเสาธง ได้ที่ นานาสาระ


อัพเดทล่าสุด

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา