โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

เก็บเงินให้ลูกรัก อนาคตที่สร้างได้ด้วยมือคุณ

เก็บเงินให้ลูกรัก

มีลูก ผู้ปกครองต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายมากมายตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งครรภ์จนถึงการคลอดบุตร และค่อยๆบรรลุนิติภาวะ ทุกเพศทุกวัยจะคิดค่าบริการเสมอ พ่อแม่ถูกบังคับให้เปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายอย่างมาก จากการใช้จ่ายเงินเต็มจํานวนคุณต้องถูกผูกไว้เพื่อให้มีเงินเพื่อเลี้ยงดูลูกของคุณ งดเว้นจากค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น และมีรายได้เสริมที่บ้านมากขึ้นเพื่อทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปของมารดาที่ต้องเลี้ยงดูลูก การวางแผนเงินที่ดีเป็นสิ่งสําคัญมาก เพราะหมายถึงอนาคตของคุณ หากคุณไม่เต็มใจที่จะวางแผนการเงินของคุณตั้งแต่เริ่มต้น มันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของครอบครัวอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ปกครองต้องวางแผนค่าใช้จ่าย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในครอบครัวมีความสุข และสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทําได้คือ การประหยัดเงินสําหรับลูกของคุณ เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตให้กับเด็ก ๆ ด้วยการ เก็บเงินให้ลูกรัก

ขั้นตอนการ เก็บเงินให้ลูกรัก

1- กำหนดเป้าหมายในการออม กําหนดเป้าหมายการออม ที่ผู้ปกครองควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นการออมเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน หรือออมเงินสําหรับการเดินทาง ของบุตรหลาน และประหยัดเงินเพื่อประหยัด การออมสําหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต อาจกําหนดเป้าหมายรายเดือนจํานวนหนึ่ง ที่คุณจะประหยัดได้ โดยเลือกแหล่งออมเงินตามระยะเวลาการใช้งาน หากเวลาในการประหยัดสั้น คุณควรบันทึกไว้ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํา อย่างไรก็ตามหากคุณมีเวลาออมนานคุณสามารถประหยัดได้ด้วยสินทรัพย์ ที่มีความเสี่ยง เช่นการออมเงินฝากปกติ การซื้อทองคํา การซื้อสลากลอตเตอรี การเลือกประกันการออมประเภทต่างๆ เป็นต้น

2- จัดสรรเงินสํารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน สิ่งที่ไม่คาดคิด สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิตของเรา แม้ว่าเราจะวางแผนการเงินของครอบครัวให้ดี แต่ก็คาดเดาไม่ได้เสมอ ดังนั้นครอบครัวจะต้องมีเงินออม 15 เปอร์เซ็นต์ทําให้เป็นเงินชิ้นสุดท้าย ที่จะถูกนําออกในกรณีฉุกเฉิน

3- การออมระยะสั้น – การออมผ่านการฝากออมทรัพย์ คือ การออมเพื่อรักษาสภาพคล่อง สําหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน เช่นขนมขบเคี้ยว อุปกรณ์การเรียน การศึกษาพิเศษ ฯลฯ หากเราไม่ต้องการให้ค่าใช้จ่ายที่นี่เป็นภาระมากเกินไป คุณควรมีวินัยในการออม ของบุตรหลานของคุณ รู้คุณค่าของเงิน และจัดสรรด้วยตัวคุณเอง หากคุณกําลังจะขอเพิ่มเติมจะต้องมีเหตุผลเพียงพอ

4- การออมระยะกลาง – การออมด้วย LTF ใช้ประโยชน์จากข้อกําหนดของ LTF ที่จําหน่ายเมื่อสิ้นสุด 5 ปี สร้างวินัยในการออม เพื่อเป้าหมายระยะปานกลางได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีนี้เราจะได้รับประโยชน์จากกการออมถึง 2 ต่อ คือ การลดหย่อนภาษีตามฐานภาษี และเงินเพื่อศึกษาลูกหลานของเราในปีที่ขาย

5- การออมระยะยาว – การออมโดยใช้ประกันชีวิตสะสม การออมระยะยาว ต้องมีวินัยในการออมที่สูงมาก มันจะดีกว่าที่จะใช้วิธีการสะสมเงิน กับประกันชีวิตสะสม ซึ่งเป็นวิธีการบังคับของการออม ซึ่งจะมีประโยชน์มาก ในระหว่างประกันถ้าเราจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินจริงๆ เราสามารถยืมประกันชีวิตของพวกเขาได้ แต่ขอให้ตัวแทนประกันของคุณ

อ่านบทความดีๆ จากทาง โรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา