โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

b1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
b2 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
b3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520
b4 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
b5 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
b6 ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
b7 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2548
b8 หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2557
b9 สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2541
b10 สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2541
b11 สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2541
b12 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
b13 ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2537
b14 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543

อัพเดทล่าสุด

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา