โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

สอนลูกให้มีมารยาททางสังคม

สอนลูกให้มีมารยาท

สังคมไทย ให้ความสำคัญกับการอบรมสั่ง สอนลูกให้มีมารยาท และปลูกฝังให้เด็กแสดงพฤติกรรมด้วยความสุภาพ มีความเคารพ มีมารยาท และมีสัมมาคารวะ ไม่ว่าจะเป็น การไหว้ การกล่าวทักทาย การเดินผ่าน ล้วนมีกิริยาท่าทางที่เด็กควรปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อม ให้เกียรติ และมีมารยาทอันดีในสังคม

สอนลูกให้มีมารยาท ทางสังคม

วิธีการสอนลูกๆ หรือเด็กๆ ในปกครองของเราให้มีมารยาททางสังคมนั้น จิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กจากหลายๆ ประเทศ ให้ข้อเสนอแนะไว้ 5 วิธีด้วยกัน

1.เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ
หากคุณต้องการจะปลูกฝังสิ่งใดๆให้แก่เด็ก คุณต้องเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆ ก่อน โดยเด็กจะเริ่มเรียนรู้บทบาททางเพศ มาตรฐานทางศีลธรรมและการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจากต้นแบบ (Role Model) ในครอบครัว โดยมีต้นแบบเป็นตัวอย่าง และให้ข้อมูลแก่เด็ก เพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ดังนั้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจะสามารถสร้างขึ้นจากการเรียนรู้จากบุคคลในครอบครัว และรวมถึงแนวความคิดค่านิยมของสังคม

2.วางกฎในบ้านร่วมกัน และทำตามกฎของบ้านอย่างเคร่งครัด
การวางกฎในครอบครัวร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ ลูก ถือเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กๆอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะเด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงการแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และที่สำคัญเด็กๆ จะได้เรียนรู้การปฏิบัติตามกฎระเบียบ แบบแผน และข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกัน

3.ทำกิจกรรมที่ฝึกสมาธิร่วมกัน
การฝึกสมาธิสามารถทำให้จิตใจปลอดโปร่ง สมองแจ่มใส และมีสมาธิ ทำให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี แล้วยังทำให้เด็กมีสติ มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า ตนทำอะไรและสิ่งที่ทำจะส่งผลอย่างไร ซึ่งจะทำให้เด็กๆมีความตระหนักในตนเอง และคิดถึงคนบุคคลอื่นในสังคมด้วย

 

4.ฝึกการใช้เหตุผล
แน่นอนเลยว่าเราทุกคนย่อมมีความสุข และสบายใจที่จะทำงาน ทำกิจกรรม หรือใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มีเหตุผล มากกว่าคนที่ใช้อารมณ์ เพราะคนที่มีเหตุผลนั้นย่อมมีกระบวนการคิด และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นผู้มีระเบียบแบบแผนในชีวิต และการใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ ที่จะเลือกการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสถานการณ์ต่างๆ จะแสดงให้เห็นถึงการมีเหตุมีผลทางภายในของบุคคลนั้นได้อย่างมีแบบแผน และยังทำให้เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆอีกด้วย

5.ฝึก “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ให้ติดปาก
เพราะคำว่า ขอบคุณ และ ขอโทษ เป็นคำที่มีพลังและให้คุณค่ากับผู้พูด และผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง มีผลด้านจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกได้ค่อนข้างมาก และส่งผลกับการใช้ชีวิตในสังคมของลูกเราตั้งแต่เขายังเป็นเด็กจนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เช่น นาย ณภัทร เสียงสมบุญ นักแสดงสุดหล่อขวัญใจของใครหลายๆคน เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า สาเหตุที่เขาไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อน หรือเป็นข่าวเสียหายในด้านการใช้อารมณ์ความรุนแรงเลย ซึ่งนั้นก็เพราะแม่หมูของเขาได้ติดอาวุธให้มาสองอย่าง คือ คำว่า “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ”

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา