โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

ปัญหาของเด็กวัยรุ่น

ปัญหาของเด็กวัยรุ่น

ปัญหาของเด็กวัยรุ่น พฤติกรรมที่อาจทําให้เกิดอาการปวดหัวสําหรับผู้ปกครองที่มักพบในวัยรุ่นมีดังต่อไปนี้:

ปัญหาของเด็กวัยรุ่น

ปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ในวัยนี้มันมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกค่อนข้างมาก จากการพูดที่ไม่สงบ อารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ความรับผิดชอบขึ้นและลงตนเองเป็นศูนย์กลาง, ตนเองเป็นศูนย์กลาง, ผู้ปกครองของ ผู้ปกครองหรือครูอาจอารมณ์เสียมาก หากวิธีการที่มีการจัดการผิดพลาดเช่นการดุการตําหนิหรือการลงโทษที่รุนแรงจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่น เริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจความต้องการของวัยรุ่นและมีการตอบสนองการมีส่วนร่วมที่ยืดหยุ่น แต่ยังมีการเผยแพร่ในปริมาณพอสมควร พยายามกระตุ้นความร่วมมือแทนที่จะใช้กําลังโดยตรงหรือการข่มขู่ให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อน ไม่ต้องกังวลกับพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณ

ปัญหาการใช้สารเสพติด (substance use disorders) โดยธรรมชาติของวัยรุ่นจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากมายที่จะลอง หากขาดความยับยั้งชั่งใจเช่นกันที่จะอยู่ในกลุ่มการใช้สารเสพติดหรือสารเสพติดของเพื่อนเขาจะถูกชักชวนให้แบ่งปัน บางคนไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนหรือบางคนใช้พวกเขาเพื่อให้ดูเหมือนเพื่อน เมื่อพยายามแล้วความพึงพอใจจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะยึดติดกับ

พฤติกรรมรักร่วมเพศ (homosexualism) นี่คือพฤติกรรมที่อาจทําให้เกิดปัญหามากมาย คนเกย์มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในชีวิตมากกว่าคนทั่วไป ในสังคมที่การรักร่วมเพศต่อต้านเกย์น่าขยะแขยงเยาะเย้ยและยอมรับไม่ได้บางประเทศมีกฎหมายลงโทษความสัมพันธ์รักร่วมเพศ

รักร่วมเพศ  คือพฤติกรรมที่พึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการแสดงออกภายนอกที่ชัดเจนหรือไม่การรักษาคนรักร่วมเพศมักจะไม่ได้ผลเนื่องจากคนรักร่วมเพศมักจะพอใจด้วยวิธีนี้ ความช่วยเหลือมีให้โดยชี้นําผู้ปกครองและผู้ป่วยสําหรับการปรับตัว อย่ารังเกียจที่คุณเป็นแบบนั้นและผู้ป่วยก็ทําตามนั้น ไม่เกลียดการต่อต้านจากคนใกล้ชิดมากเกินไป ในการป้องกันภาวะรักร่วมเพศ   ทำได้โดยการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่เพศเดียวกับเด็ก  เพื่อให้มีการถ่ายทอดแบบอย่างทางเพศจากพ่อหรือแม่เพศเดียวกับเด็ก

การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (masturbation) ในวัยรุ่นการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นพฤติกรรมปกติไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจ ไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับที่มันเป็นปัญหาที่จะมีชีวิตอยู่เมื่อเวลาผ่านไปหรือทําให้เกิดการขาดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น (sexual relationship) มันมักจะเกิดจากวัยรุ่นที่ขาดความยับยั้งชั่งใจหรือมีปัญหาทางอารมณ์และใช้เพศแทน เพศในวัยรุ่นมักจะไม่รอบคอบขาดการไตร่ตรองและปฏิบัติตามอารมณ์ทางเพศหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของการใช้สารเสพติด มันทําให้เกิดปัญหากับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์การทําแท้ง ปัญหามักเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาครอบครัวและในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาทางสังคม

ปัญหาบุคลิกภาพ (personality problems) วัยรุ่นจะเป็นวัยที่มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ชัดเจน อารมณ์ ความคิด การกระทํามีความสอดคล้องกันมากจนสามารถคาดการณ์ได้ในกรณีเช่นนี้ เขาจะแสดงออกอย่างไร? หากการเรียนรู้ก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีวัยรุ่นจะมีบุคลิกภาพที่ดี แต่ในทางกลับกันพวกเขาจะไม่สามารถทําได้ หากคุณมีปัญหาในชีวิตหรือเรียนรู้ในทางที่ผิดคุณจะกลายเป็นบุคลิกภาพนั้น ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้น้อยลงวางตัวเองไว้ที่ศูนย์กลางและคุณจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ถ้าเป็นปัญหามากๆเรียกว่าบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders)

ความประพฤติผิดปกติ  (conduct disorder)  คือ โรคที่มีปัญหาพฤติกรรมกลุ่มซึ่งในตัวเองทําให้เกิดความวิตกกังวลรวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่นการโจรกรรมการฉ้อโกง คว้า วิ่ง ทําร้ายผู้อื่น ทําลายสิ่งของ หรือแหกกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม เช่น หนีออกจากโรงเรียน ไม่มีงานคืนสู่เหย้า ไม่โกหก ไม่โกหก ไม่โกหก ไม่นอกใจ ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่เสพยาเสพติด อาการนี้มักจะกินเวลานานมักจะมาพร้อมกับปัญหาครอบครัวปัญหาผู้ปกครองและอารมณ์

วิวิธีการจัดการกับปัญหานี้ควรทําทันทีเพราะการจากไปนานๆจะเรื้อรังมากขึ้นและรักษายาก  จนกลายเป็นบุคลิกภาพแบบอันธพาล (antisocial personality disorder)

การป้องกันปัญหาวัยรุ่น

1- การศึกษาที่เหมาะสมการเอาใจใส่และความอบอุ่น
2-การเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงวินัยและสิทธิสําหรับตัวเองและผู้อื่นรวมถึงการควบคุมตนเอง
3-การเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาและมีทักษะในการปฏิเสธสิ่งที่ผิด
4- สอนให้เด็กหาเพื่อนและเพื่อนบนโซเชียลมีเดีย
5-สอนเด็กให้มีเอกลักษณ์และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง

อ่านบทความดีจากทางโรงเรียน  ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา