โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

ประโยชน์ในการเล่น

ประโยชน์ในการเล่น

ในการเลี้ยงดูเด็กคนนั้น อีกสิ่งจําเป็น นอกจากความรักแล้วยังมีอาหาร และความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจ และมีสุขภาพดี การเล่นจึงเป็นกิจกรรม ที่ช่วยให้เด็กพัฒนาได้หลายวิธี หากคุณไม่ปล่อยให้ลูกของคุณเล่นหนัก หรือคุณไม่ได้เล่นกับลูก ๆ ของคุณให้อ่าน ประโยชน์ในการเล่น พัฒนาการของเด็กจะรู้ว่าการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ถูกต้อง การสืบพันธุ์เป็นองค์ประกอบสําคัญ

ประโยชน์ในการเล่น ที่มีผลดีต่อลูก

1.เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการเป็นสิ่งสําคัญ สําหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ มีความคิดที่แปลก และแตกต่างกัน และช่วยให้พวกเขาแสดงมุมมองของพวกเขา ทําความเข้าใจกับตัวเอง และโลกให้ดีขึ้น

2.กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ทำงานสัมพันธ์กัน
เพราะการเล่นทุกครั้ง ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามช่วงวัย

3.ช่วยพัฒนาบทบาททางเพศ
เกมบางประเภท ช่วยให้เด็กรู้เรื่องเพศของพวกเขา ซึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น จะสามารถเห็นได้จากการแสดงออกของลูก ในระหว่างการเล่น พ่อแม่และเด็ก กับเพื่อน หรือเล่นกับตุ๊กตา สมมุติว่าพวกเขาเป็นเด็ก หรือเล่นปลอมตัว

4.เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิด และสติปัญญา
การเล่นในแต่ละครั้ง นอกจากใช้จินตนาการแล้ว สามารถช่วยทำให้เด็กได้ฝึกฝนในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ทั้งนี้การเล่นยังช่วยในการจดจำ และเป็นการฝึกนิสัยช่างสังเกตุไปในตัว ให้กับเด็กได้อีกด้วย เช่น การเล่นต่อจิ๊กซอว์ การเล่นต่อบล็อก หรือแม้แต่ เล่นไล่จับ หรือเล่นซ่อนหา เป็นต้น

5.เสริมสร้างสมาธิ และความสนใจให้แก่เด็ก
พวกเขาเป็นเรื่องปกติสําหรับเด็กที่อยู่นิ่ง ๆ เพราะพวกเขาต้องการเล่นเสมอ แต่ถ้าพ่อกับแม่นั่งอยู่หน้าทีวี ดูการ์ตูนทีวี และรายการ และดูแลลูก แม้ว่ามันจะช่วยลดความสับสนของลูกได้ แทน, มันมีผลเสียที่ทําให้เด็กสมาธิสั้น และกลายเป็นไม่สามารถที่จะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมบางอย่าง. เพราะการได้เห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวบนหน้าจออยู่เสมอ มีผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มข้น ดังนั้น ผู้ปกครองควรอนุญาตให้บุตรหลาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการทําสมาธิ เช่นการวาดภาพ การสร้างทราย และผึ้ง สิ่งนี้จะช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น และจะเป็นช่วงเวลาที่เราสังเกตความชอบ และความสนใจของทารก

ในบรรดาประโยชน์ที่ได้รับการกล่าวถึง มันสามารถช่วยปรับปรุงพัฒนาการของทารก การเล่นยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนภายในครอบครัวเพื่อสร้างความรักความผูกพัน และความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่และเด็ก ในรูปแบบอื่น ๆ

อ่านบทความดีๆจากทาง โรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา