โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
t1
นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t1
นางสาววันทการ วรรณพันธ์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t2
นางสาวสุภาวรรณ ชูมี
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : –

t3
นายไทยรงค์ กองสุข
นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : –

t4
นางสาวอนุสรา เสือเพชร
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t5
นางสาวรจนารถ ชูมี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

อัพเดทล่าสุด

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา