โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ้านดอนเสาธง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 1 1 2 1
อนุบาล 3 0 3 3 1
รวมชั้นอนุบาล 1 4 5 2
ป.1 5 2 7 1
ป.2 3 3 6 1
ป.3 6 4 10 1
ป.4 7 0 7 1
ป.5 5 0 5 1
ป.6 2 0 2 1
รวมชั้นประถมศึกษา 28 9 37 6
รวมทั้งหมด 29 13 42 8

 

อัพเดทล่าสุด

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา